Tetošenje američkog uma

U ime emotivnog blagostanja, učenici i studenti sve češće zahtevaju zaštitu od reči i ideja koje im se ne sviđaju. Evo zašto je takav trend tragičan po obrazovanje, a i po mentalno zdravlje.
Nešto neobično se dešava na američkim univerzitetima i koledžima. Javlja se pokret, bez konkretnog usmerenja i navođen u glavnom od strane studenata, a teži da pročisti obrazovne institucije od reči, ideja i tema koje bi mogle da izazovu nelagodu ili da predstavljaju podlogu za uvredu. Continue reading “Tetošenje američkog uma”

Advertisements
Tetošenje američkog uma

Dinamičan Mozak: Neuroplastičnost i Mentalno Zdravlje

Jill L. Kazs, Psz.D., Robin A. Hurlez, M.D., Katherine H. Taber, Ph.D.

Izvor: MOOC Društveni kontekst mentalnog zdravlja i bolesti

Do nedavno, mozak odrasle osobe smatran je za prilično nepromenljiv i stabilan. Iako je opšteprihvaćena činjenica da se promene dešavaju u kontekstu učenja i pamćenja, opšti koncenzus je bio da glavni procesi koji su od suštinske važnosti za normalni razvoj mozga (npr. generisanje novih neurona, migracija neurona, obrezivanje) prestaju kada se dostigne stadijum punog razvoja. Povezanosti između fizičkih bolesti, mentalnih bolesti i funkcionisanja ili strukture mozga nikad nije temeljnije razmatrano. Ali skorija istraživanja dovela su do značajnog paradigmatičnog pomeraja. Najznačajnije je otkriće rođenja novih neurona (neurogeneza) u mozgu odrasle osobe. Aktuelne perspektive ukazuju na dinamični mozak, menjan kako unutrašnjim, tako i spoljnjim faktorima. Zbirni naziv za procese kroz koje se mozak preoblikuje je „neuroplastika“. Neuroplastične promene mogu biti kako adaptivne, tako i maladaptivne. Koncept neuroplastike otvara vrata novim načinima razumevanja bolesti i oporavka, kao i istraživanjima načina na koje ti procesi mogu biti korišteni za uticaje i direktne ishode. Continue reading “Dinamičan Mozak: Neuroplastičnost i Mentalno Zdravlje”

Dinamičan Mozak: Neuroplastičnost i Mentalno Zdravlje

Unapređenje mentalnog zdravlja kao suštinski važan aspekt unapređenja zdravlja

izvor: MOOC Društveni kontekst mentalnog zdravlja i bolesti

autor: Shona Sturgeon, Odsek za Društveni Razvoj Univerziteta Kejptaun, Južna Afrika

Abstrakt

Ovaj rad podržava stav da unapređenje mentalnog zdravlja treba da dobije odgovarajuću pažnju unutar oblasti unapređenja zdravlja. Veliku zabrinutost često izaziva činjenica da, u praksi, unapređenje mentalnog zdravlja se često previđa pri dizajnu programa za unapređenje zdravlja iako definicija zdravlja koju su ponudile SZO i Povelja iz Otave (Otawa Charter), mentalno zdravlje opisuju kao sastavni deo zdravlja. Više pažnje treba posvetiti ophođenju prema odrednicama mentalnog zdravlja – kako zaštitnim, tako i faktorima rizika i fizičkog i mentalnog zdravstvenog stanja, pogotovu u zemljama u razvoju. Primeri uspešnih programa za mentalno zdravlje realizovanih u izuzetno raznolikim kontekstima ovde su prikazani da bi pokazali da dobro osmišljene intervencije mogu da doprinesu blagostanju populacija. Zagovara se obraćanje posebne pažnje na međuresorne saradnje koje su neophodne u takvom radu. Continue reading “Unapređenje mentalnog zdravlja kao suštinski važan aspekt unapređenja zdravlja”

Unapređenje mentalnog zdravlja kao suštinski važan aspekt unapređenja zdravlja